Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ;

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ; Εκπαιδευτικό Σύστημα Ελλάδα
Ελλάδα 2014

Τις Πταίει; 

Ποιά είναι η αιτία πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας; Διαβάζουμε, ακούμε στα ΜΜΕ πολιτικούς αναλυτές, δημοσιογράφους και άτομα από τον “πνευματικό” κόσμο, ότι το πρόβλημα της κοινωνίας έγκειται στην έλλειψη Παιδείας και το μυαλό μας ανατρέχει αυθόρμητα στη σύγχρονη εκπαίδευση.


Η Παιδεία ενός λαού ταυτίζεται με το Εκπαιδευτικό της Σύστημα;

Η Παιδεία είναι το σύνολο της αγωγής-μετάδοσης γνώσης στο σύνολο των ατόμων, με σκοπό την άνοδο του Πνευματικού τους Επιπέδου.

Άρα, η Παιδεία αρχίζει από την οικογένεια, συνεχίζεται στη Σύγχρονη Εκπαίδευση και στοιχεία της ενυπάρχουν στους υπόλοιπους επίσημους ή άτυπους θεσμούς της κοινωνίας [πχ. εκκλησία, φίλοι κτλ].

Δυστυχώς, το Εκπαιδευτικό Σύστημα στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού-μαθητή [ανάγνωση, γραφή, αριθμητική κτλ], ώστε, σε μελλοντική βάση, να μετεξελιχθεί σε “παραγωγικό-αποδοτικό” πολίτη-εργάτη με απολύτως συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό διαφαίνεται και από το σύστημα των βαθμών από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού σχολείου, το οποίο εξυπηρετεί στο να επιβραβεύονται συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες [μαθηματική σκέψη-ορθολογισμός, ικανότητα προφορικού-γραπτού λόγου] και αποδοκιμάζει “σιωπηρά” τις υπόλοιπες ικανότητες [φαντασία, καλλιτεχνική έκφραση, αισθητική κτλ].

Παρατηρούμε, όμως, ότι με την ίδια λογική λειτουργεί η οικογένεια [“καλά” - “προβληματικά” παιδιά], καθώς και οι υπόλοιποι θεσμοί, διότι η Κοινωνία αποδέχεται ανθρώπους με συγκεκριμένες ικανότητες, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, απορρίπτοντας ή αποδοκιμάζοντας τους “αποκλίνοντες”, ώστε να είμαστε όλοι διαποτισμένοι από αδικία, σύγκριση και ανταγωνισμό.

Οπότε, συμπεραίνεται, ότι σήμερα στη χώρα μας, αλλά και σε κάθε χώρα, δεν υπάρχει Παιδεία, με αποτέλεσμα η Ηθική και το Πνευματικό μας Επίπεδο να εξελίσσεται σε περιορισμένη βάση.

Θεωρώ, ότι σήμερα, στις Αρχές του 21ου αιώνα, έχουμε ανάγκη όλοι μας από Παιδεία, που θα στοχεύσει στην αναβάθμιση της Ηθικής μας ώστε:
  • Να αρχίσουμε να φροντίζουμε τους εαυτούς μας
  • Να αγαπάμε το διαφορετικό και το νέο
  • Να είμαστε ειλικρινείς
  • Να προστατεύουμε το Περιβάλλον
  • Να ενθαρρύνουμε τους νέους στο να ακολουθήσουν το προσωπικό τους μονοπάτι
  • Να οικοδομήσουμε μία Κοινωνία Αξιών
  • Να μάθουμε να αγαπάμε
  • Να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων


Η Αναβάθμιση της Παιδείας, αρχίζει με την προσωπική ενδοσκόπηση 
με σκοπό την Αυτογνωσία.

Ιωάννης Στρέζος
Λαμπαterre Βlog

Δημοσίευση σχολίου